Sponsoren

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Sponsoren, Spendern, Stiftern etc. bedanken, die zur Unterstützung und Entwicklung des Ribe VikingeCenters beigetragen haben:

Aage V. Jensens Familiefond
Aktieselskabet Ribe Jernindustri
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
Arbejdsmarkedets Feriefond
Artikel 33
BG Bank, Ribe
Brandkassefonden SydVest
Carlsbergs Mindelegat
Danske Bank
Dansk Skibstræ af 2003 ApS
DLR
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
Esbjerg Fonden
Esbjerg Kommune
Fonden af 29. december 1967
Fonden til Ribe Bys Forskønnelse
Frimodt-Heineke Fonden
Frøs Herreds Sparekasse
Georg Bestle og Hustrus Mindelegat
Kulturklubben Ribe
Kulturministeriet
Kvickly
Lida og Oskar Nielsens Fond
Logitrans
Lokale- og Anlægsfonden
Lynddahl Plast
Frøken Mette M
Naturgas Syd
Nordea
Nordea-fonden
Nykredit
Provinspuljen
Region Syddanmark
Ribe Amt
Ribe Kommune
Ribe Maskinfabrik A/S
Roust Savværk
Ruth og Finn Riis-Hansens Familiefond
Skov- og Naturstyrelsen
Sydbank Sønderjyllands Fond
Terkel Jørgensens Legat
Tuborgs Grønne Fond
Varde Bank
Unibank