Oldtidens jernudvinding

Jernfremstilling som håndværk

Jernbarrer er blevet importeret; men det har også været nødvendigt at udvinde jern af den lokale myremalm, for at smeden kunne få materiale til sin produktion.

Vores smed og ekspert i jernudvinding, Michael Nissen, har i 1999 -2004 lavet en række meget spændende forsøg med jernudvinding på Ribe VikingeCenter.

Jernudvindingsforsøgene har resulteret i en artikel, som kan downloades nederst på denne side. Forsøgene, som er blevet hjulpet på vej af et gavmildt tilskud fra Ribe Jernstøberi, er blevet udført med det formål at genoplive og genopdage oldtidens jernfremstilling som håndværk - med grundlag i den viden om emnet, der i dag er tilgængelig.

Mens forsøgene har stået på, har der været rig lejlighed til også at fremvise processen og dens resultater for Ribe VikingeCenters publikum; en omfattende formidling omkring oldtidens jernudvinding, som er helt enestående.

Download artiklen om oldtidens jernudvinding her.