Undervisningsmateriale

Klar til brug på Ribe VikingeCenter og i skolen

Følgende undervisningsmateriale, der har med vikingetiden at gøre, skal løses enten på Ribe VikingeCenter eller på skolen. Da Ribe VikingeCenter er en del af undervisningsportalen 'Mit Vadehav', har noget af undervisningsmaterialet også med Vadehavet at gøre.

Materiale til brug på Ribe VikingeCenter

Vikingernes billedverden

Vikingernes billedverden
Fag: Historie og Billedkunst.
Klassetrin: 3.-9.

Vikingernes liv år 710-980

Vikingetidens Ribe
Fag: Historie, Matematik, Dansk
Klassetrin: 4.-9.

Markedspladsen
Fag: Historie, Matematik, Dansk, Kristendomskundskab, Samfundsfag
Klassetrin: 4.-6.

Ribe By
Fag: Historie, Matematik, Dansk, Kristendomskundskab, Samfundsfag
Klassetrin: 4.-6.

Storgården
Fag: Historie, Matematik, Dansk, Kristendomskundskab, Samfundsfag
Klassetrin: 4.-6.

Materiale til brug på skolen

Opgaverne i dette undervisningsmateriale skal løses på skolen og bruges som supplement til et fags undervisningspensum. Man kan udvælge de dele, man kan bruge, for at belyse bestemte emner eller inddrage relevante opgaver eller aktiviteter i sin undervisning.

Vikingernes liv

Film: Vikingernes Vadehav (4 afsnit)
Fag: Historie, Dansk, Geografi, Natur/teknik
Klassetrin: Fra 4. klasse

Filmserie: RIPA (9 afsnit)
Fag: Historie, Dansk
Klassetrin: Fra 4. klasse

Film: Vikingerne kort fortalt
Fag: Historie, Dansk, Geografi
Klassetrin: Fra 4. klasse

Film: Menneskets liv ved Vadehavet - før
Fag: Historie, Dansk, Biologi, Geografi, Natur/teknik
Klassetrin: 4.-8.

Billedtid - Ved vadehavet gennem tiden
Fag: Dansk, Billedkunst, Historie
Klassetrin: 4.-5.

Handel og byen Ribe

Handel og søfart
Fag: Historie
Klassetrin: 4.-8.

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe
Fag: Historie, Billedkunst
Klassetrin: 4.-6.

Handel ved Vadehavet i vikingetiden
Fag: Historie, Matematik, Billedkunst
Klassetrin: 0.-3.

Tøj og mode

Lær med påklædningsdukker
Fag: Historie, Dansk, Billedkunst
Klassetrin: 4.-6.

Huse og indretning

Husenes indretning
Fag: Historie, Geografi, Matematik
Klassetrin: 7.-10.

Mix & Match, husene ved Vadehavet
Fag: Historie
Klassetrin: 4.-8.

Husenes placering i landskabet
Fag: Geografi, Historie
Klassetrin: 7.-9.

Hvad byggede man husene af?
Fag: Billedkunst, Historie, Natur/Teknik
Klassetrin: 4.-9.

Landskabets udseende og forandring

Historiske kort over Vadehavet: Forandringer i landskabet
Fag: Historie, Geografi, Natur/teknik
Klassetrin: 4.-8.

Vikingernes billedverden

Bayeux-tapetet
Fag: Historie, Billedkunst
Klassetrin: 4.-6.

Runesten
Fag: Historie, Billedkunst
Klassetrin: 4.-6.

Udskæringer
Fag: Historie, Billedkunst
Klassetrin: 4.-6.

Oseberg-tapetet
Fag: Historie, Billedkunst
Klassetrin: 4.-6.

Ribes grundlæggelse
Fag: Historie, Billedkunst
Klassetrin: 4.-6.

RIPA-filmserien

Ribe VikingeCenters dramaserie RIPA er oplagt til undervisningsbrug, og vi stiller gratis undervisningsmateriale til rådighed til hvert afsnit. Ligeledes kan vi naturligvis anbefale et besøg på Ribe VikingeCenter, hvor I ved selvsyn kan opleve de steder, hvor filmoptagelserne har fundet sted, samt møde karaktererne fra serien.

Se filmene her.

Find UV-materialet til de enkelte afsnit her.

Vikingerne ved Vadehavet

Ribe VikingeCenter har også produceret 4 afsnit om vikingerne ved Vadehavet, som også med fordel kan anvendes i undervisningen. Serien tager udgangspunkt i kalkmaleriet i Tinghuset i Ripa og beskriver 4 typiske skikkelser i vikingetiden: krigeren, handelsmanden, håndværkeren og trællen. Filmene er optaget på Ribe VikingeCenter og ved Vadehavet ved Ribe.

Se filmene om vikingerne ved Vadehavet her.