Hvem er vi?

Vi har mange kompetente formidlere fra det levende vikingemiljø, som har hver deres fagområde. Det kan være, at I vil blive vist rundt af smeden, bonden, pottemageren, husherren, trællen eller måske vølven. Alle vil de præge undervisningsforløbenes indhold på forskellig vis afhængig af, hvad vedkommende arbejder med. Fælles for dem og helt overordnet for vores skoletjeneste gælder dog, at formidlingen er af meget høj faglighed og autenticitet. 

De ansvarlige for skoletjenesten er:

Erling M. Madsen

Erling er vores husherre i det levende vikingemiljø. Han er uddannet arkæolog og skolelærer. Han er ansvarlig for skoletjenesten, børneaktiviteter og dokumentation af den arkæologiske viden.

Bjørn E. Nielsen

Bjørn er kriger i det levende vikingemiljø og har efterhånden høstet stor erfaring med vores skoletjeneste. Han er også vejleder og underviser på Produktionsskolen Lustrupholm, som kører et tæt parløb med Ribe VikingeCenter.

Christin V. Clausen

Christin er Ribe VikingeCenters dramaturg og arbejder med iscenesættelse, udvikling af  rollespil og publikumsinvolverende aktiviteter. Som forklædningskunstner mestrer hun mange forskellige roller i vores vikingemiljøer.