Hvem er vi?

Vi har mange kompetente formidlere fra det levende vikingemiljø, som har hver deres fagområde. Det kan være, at I vil blive vist rundt af smeden, bonden, pottemageren, husherren, trællen eller måske vølven. Alle vil de præge undervisningsforløbenes indhold på forskellig vis afhængig af, hvad vedkommende arbejder med. Fælles for dem og helt overordnet for vores skoletjeneste gælder dog, at formidlingen er af meget høj faglighed og autenticitet. 

De ansvarlige for skoletjenesten er:

Lene Feveile

Lene er husfruens søster i det levende vikingemiljø. Hun er uddannet arkæolog og har været med til at udgrave Ribes vikingetid. Lene har stor erfaring med formidling til børn og teens, og på Ribe VikingeCenter er hun ansvarlig for skoletjenesten, børneaktiviteter og dokumentation af den arkæologiske viden.

Christin V. Clausen

Christin er Ribe VikingeCenters dramaturg og arbejder med iscenesættelse, udvikling af rollespil og publikumsinvolverende aktiviteter. Som forklædningskunstner mestrer hun mange forskellige roller i vores vikingemiljøer.

Ida Marie Andersen

Ida er husfrue i Ripa By. Ida er arkæolog og har arbejdet meget med formidlingsaktiviteter i børnehøjde. Man kan møde Ida på Ribe VikingeCenter hele åbningssæsonen, hvor hun bl.a. er dybt involveret i undervisningsforløbet Et Trælleliv.

Bjørn E. Nielsen

Bjørn er kriger i det levende vikingemiljø og har stor erfaring med formidling og de publikumsinvolverende aktiviteter på Ribe VikingeCenter. Han har deltaget i skoletjenestearbejdet gennem mange år. Bjørn er også vejleder på FGU Vest Ribe, som har et godt samarbejde med Ribe VikingeCenter.