Skoletjenestetilbud til Esbjerg Kommunes folkeskoler

Gratis undervisningsforløb

Ribe VikingeCenter er en del af Esbjerg kommunale Skoletjenestes tilbud. Partnerskabsaftalen betyder, at vi kan tilbyde gratis undervisningsforløb til klasser fra Esbjerg Kommunes folkeskoler. Der er dog en begrænset kapacitet, så book i god tid!

Hvad vil du vide mere om:

UV-forløb i perioden fra november til slutningen af april

UV-forløb i perioden fra maj til slutningen af oktober

Hvordan booker I?

Hvad koster det og hvad med transport?

Hvad skal I gøre før besøget på Ribe VikingeCenter?

Hvad skal I medbringe?

 

 

Undervisningsforløb fra november til april

Esbjerg Kommunes folkeskoler har mulighed for at besøge os uden for sæsonen, hvor Ribe VikingeCenter ellers er lukket for publikum. Vikingerne er rejst hjem, men det rekonstruerede miljø vil i stedet danne ramme om et rollespil, hvor elever, lærere og formidlere sammen er aktører i en vikingefortælling. Ud fra jeres optik og handlinger, vil I opleve vikingetidens livsvilkår.

Undervisningsformen er rollespil i et autentisk vikingemiljø og opgaveløsning. Vi kan tilbyde fire UV-forløb: Vikingedysten, Livet som barn i vikingetiden, Spillet om magten samt Vadehavet - Vikingernes hjem og spisekammer.

Vikingedysten (pdf)

Klassetrin: 0.-3. kl + specialklasser
Varighed: 2 timer på Ribe VikingeCenter + forberedelse og opfølgning
Fag: Idræt, dansk og historie
Tilgængelig: Marts, april, oktober, november

Eleverne skal deltage i regelbaserede aktiviteter med udgangspunkt i styrke, mod, klogskab og samarbejde. De skal lege og dyste på færdigheder, som en viking skulle bruge i sin hverdag.

Tilhørende UV-materiale:

Livet som barn i vikingetiden (pdf)

Klassetrin: 4. til 6. klasse.
Varighed: 4 t og 15 min. på Ribe VikingeCenter + forberedelse og opfølgning.
Fag
: Historie og dansk.
Tilgængelig: Marts, april, oktober, november.

Eleverne skal på egen krop opleve, hvordan det var at være barn for mere end 1000 år siden. De skal deltage i typiske pige- og drengeaktiviteter og forholde sig til kønsrollerne i hhv. vikingetiden og i dag.

Spillet om magten (pdf)

Klassetrin: 8.-10. klasse + ungdomsuddannelser.
Varighed: 2,5 timer på Ribe VikingeCenter + forberedelse og opfølgning.
Fag: Samfundsfag, idræt og historie.
Tilgængelighed: Marts, april, november.

I et autentisk vikingemiljø skal eleverne opleve, hvordan det er at tilhøre den øverste del af tidens samfundshierarki. Hvem blandt de lokale stormandsslægter skal overtage magtembedet efter den gamle Jarl og hans hustru?

Vadehavet - Vikingernes hjem og spisekammer (pdf)

Klassetrin: 5.-7. klasse
Varighed: 3,5 timer på Ribe VikingeCenter + forberedelse og opfølgning.
Fag: Historie, madkundskab, natur/teknologi og matematik.
Tilgængelighed: Maj, juni, oktober, november

Som en del af husholdningen på Hvidinggården ved Vadehavet, får eleverne et indblik i naturens indflydelse på livsgrundlaget og deltager i tilblivelsen af et festmåltid i Langhuset. Forløbet lægger op til dialog om klimaforandringer, bæredygtighed, madkultur samt sæsonens superlokale råvarer.
Undervisningsforløbet er udviklet med støtte fra Kulturregion Vadehavet.

Tilhørende UV-materiale:

Undervisningsforløb fra maj til oktober

Alle skoler kan besøge Ribe VikingeCenter i sæsonen, hvor det levende vikingemiljø er i fuld i gang med aktiviteter, der har med vikingernes dagligdag at gøre. I vil blive modtaget af en formidler klædt i autentisk vikingetøj, som ofte vil have en rolle som f.eks. smed, bonde, husfrue, pottemager eller lign. i et af vikingemiljøerne. Formidleren vil gennem fortælling og oplevelse føre jer rundt i området og gøre stop strategiske steder, der har særlig interesse for det undervisningsforløb, I har valgt.

Undervisningsformen er rollespil i et autentisk vikingemiljø og opgaveløsning. Vi kan tilbyde to UV-forløb: Et trælleliv i vikingetidens Ripa samt Spillet om magten.

Et trælleliv i vikingetidens Ripa (pdf)

Klassetrin: 4. til 6. klasse
Varighed: 3,5 timer på Ribe VikingeCenter + forberedelse og opfølgning
Fag: Dansk og historie
Tilgængelig: Mandage og fredage i maj, juni, august, september og oktober

Eleverne skal opleve, hvordan det var at være nederst i vikingetidens samfundshierarki. De skal deltage i typisk trællearbejde og forholde sig til et sådan liv i hhv. vikingetiden og i dag.

Tilhørende UV-materiale:

Spillet om magten (pdf)

Klassetrin: 8.-10. klasse + ungdomsuddannelser.
Varighed: 2,5 timer på Ribe VikingeCenter + forberedelse og opfølgning.
Fag: Samfundsfag, idræt og historie.
Tilgængelighed: Maj, juni, september, oktober.

I et autentisk vikingemiljø skal eleverne opleve, hvordan det er at tilhøre den øverste del af tidens samfundshierarki. Hvem blandt de lokale stormandsslægter skal overtage magtembedet efter den gamle Jarl og hans hustru?

 Booking

Vi har begrænset kapacitet og anbefaler, at man booker tidligt.
Benyt venligst bookingformularen.

Ved spørgsmål kan du ringe til os på tel. 75 411 611 eller skrive til booking@ribevikingecenter.dk

Pris og transport

Skoletjenesteforløbene er GRATIS for folkeskolerne i Esbjerg Kommune. Der vil kun være omkostninger til indkøb af madvarer, der skal anvendes i undervisningsforløbet (ca. kr. 70-300) samt til jeres transport mellem skolen og Ribe VikingeCenter.

  • Bus og tog

Hvis I rejser med tog eller bus, kan I finde rejsetider på www.rejseplanen.dk eller på www.sydtrafik.dk.  Bus rute 417 (Sydtrafik) kører mellem Ribe Station og Ribe VikingeCenter.

  • Ny og sikker cykel-/gangsti mellem Ribe Banegård og Ribe VikingeCenter

Brug den nye, direkte cykel-/gangsti mellem Ribe og Ribe VikingeCenter i Lustrup. Så kommer I sikkert udenom den tunge biltrafik.

Se kortet med den nye sti og en rutebeskrivelse (pdf).

Hvad skal I gøre før besøget på Ribe VikingeCenter?

  • Forbered eleverne på besøget. Brug gerne vores materiale til undervisningsforløbet (se ovenfor under beskrivelsen af de tilbudte forløb). Det er færdigt og klar til brug. I får dermed det største udbytte af besøget hos os.
  • Mobiltelefoner skal stilles på lydløs og holdes i skoletasken under undervisningsforløbet.

Hvad skal I medbringe?

  • Alle elever skal have en lille madpakke med hjemmefra.
  • Husk varmt og praktisk tøj og fodtøj samt evt. solcreme.
  • Medbring evt. gummistøvler og regntøj i tasken.