Tilgængelighed

Vi er medlem af mærkeordningen God Adgang

Tilgængelig for alle

På Ribe VikingeCenter er det muligt for handicappede at komme rundt mellem alle vikingeanlæggene. Vi har etableret 200 m plankevej og 400 m grussti.

God Adgang

Ribe VikingeCenter er med i ordningen God Adgang. Der er foretaget en meget grundig gennemgang af hele centret, og næsten alle områder er blevet tildelt mindst 6 af 7 mulige tilgængelighedsmærker. Da der er åbne ildsteder i vikinge-husene, kan de ikke tildeles astma- og allergimærket.

Men alt i alt fremstår Ribe VikingeCenter som en særdeles handicapvenlig attraktion. Læs mere på www.godadgang.dk, hvor faktaarket med detaljeret beskrivelse af tilgængeligheden på Ribe VikingeCenter kan læses.

En god oplevelse for alle

Den forbedrede tilgængelighed skyldes bl.a. en gennemgribende renovering af vores gangarealer. De steder, hvor der kunne have være plankeveje i vikingetiden, er de blevet etableret, og alle andre steder er der lavet diskrete grusstier med en hård overflade, som er behagelig at gå på, og som tilgodeser kørestole, barnevogne og gangstativer. Kanterne af stierne vil samtidigt kunne hjælpe synshandicappede med at bevæge sig sikkert rundt. Vi ser frem til at give jer alle en bedre oplevelse.

Med grusstierne og plankevejene i egetømmer har Ribe VikingeCenter taget endnu et skridt i retning af at blive så tilgængelig som muligt for de af centrets årligt 45.000 besøgende, som har brug for handicapvenlige forhold og faciliteter. Centret råder over fire handicaptoiletter, og caféen på herregården Lustrupholm, som er en del af centret, er ligeledes indrettet til kørestolsbrugere, ligesom den selvfølgelig er røgfri.

P-pladsen er indrettet med to handicap P-pladser lige ved indgangen.