Vægmalerier i Ansgar Kirke

Ribes første kirke

Det var biskop og missionær Ansgar, der i vikingetiden for alvor introducerede danerne for troen på Hvide Krist. I midten af 800-tallet byggede Ansgar den første kirke i det nuværende Danmark, og et religionsskifte var på vej.

På Ribe VikingeCenter, som formidler vikingetidens Ribe i perioden fra ca. år 700 til 980 e.Kr., har vi opført en kirke som et kvalificeret bud på, hvordan Ansgars trækirke kunne have taget sig ud: Ansgar Kirke år 860.

Et billede siger mere end tusind ord

Allerede dengang var man meget bevidst om, at en visualisering af historier fra Bibelen var afgørende for udbredelsen af det kristne budskab. Derfor udsmykker vi kirkevæggene med 50 motiver i karolingisk stil og genskaber et typisk kirkerum i Ansgar Kirke, som det kunne have set ud i det 9. århundrede.

Projektet er et led i Ribe VikingeCenters formidling af kristendommens introduktion i Danmark. Først opførte vi Ansgar Kirke, og nu fuldendes bygningsværket og hele udtrykket med billedfortællinger. Vægmalerierne vil fuldføre stemningen i den sparsomt oplyste Ansgar Kirke og skabe en stærk ramme for formidling af religionsskiftet.

Research, skitser og bemaling udføres af billedkunstner Trine Theut, der også har været dybt involveret i kirkens udvendige udtryk.

Oplev kunsten blive til

Der arbejdes på vægmalerierne i Centrets åbningstid, hvor man altså kan opleve kunsten blive til.

I 2021 blev koret udsmykket, og i 2022 og 2023 vil der blive arbejdet i skibet.

Vi skylder stor tak

Projektet 'Vægmalerier i Ansgar Kirke' støttes af:

Louis-Hansen Fonden
Lida og Oscar Nielsens Fond
Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond
Etatsraad Georg Bestle og Hustrus Mindelegat
Therkel Jørgensens Legat