Ringvolden år 980

På Ribe VikingeCenter holder krigerne og bueskytterne til inden for Ringvolden, som er 65 meter i diameter.

Befæstning af Ribe

Der har aldrig ligget en ringborg ved Ribe, men i sidste del af 900-tallet bliver det tilsyneladende nødvendigt at befæste Ribe, og den halvcirculære bygrøft mod øst blev udbygget til en regulær voldgrav, der var 8 m bred og 1 m dyb. På indersiden af graven var en 6 m bred og 2 m høj vold. De arkæologiske spor tyder på samme byggeteknik, som anvendtes ved Dannevirke.

Ribe var en guldrandet forretning, og der har formodentligt været behov for krigsførelse i det urolige 800-tal, hvor også skandinaverne foretog rigtig mange togter. En arkæologisk udgravning fra 2014 få meter nord for banegården i Ribe vidner om krigsførelse i Ribe. Der blev nemlig fundet en ryttergrav med en fuldt udrustet stridshest.

Ringborge i Danmark

Indtil nu er der fundet fem perfekt cirkulære ringborge i Danmark. Ringborgene var fæstningsanlæg, som blev bygget under Harald Blåtand mellem ca. år 974 og 981. Det var en tid præget af en usædvanlig udenrigspolitisk situation. En ny magt voksede frem i Centraleuropa, og det har formodentligt været afgørende for, at Harald Blåtand erklærede Danerne kristne, bl.a. for at undgå at blive næste mål for krige. Krigstruslen fra syd gjorde samtidig riget sårbart mod angreb fra Norge og Sverige, og det kan være grunden til ringborgenes placering.

Ringborgene har sidst i det 10. århundrede været en synlig manifestation af kongens magt og indflydelse. Ud over ringborgene kendes ingen store befæstninger i Danmark, bortset fra byvolde omkring Hedeby, Ribe og Aarhus.

Ringvolden på Ribe VikingeCenter er 65 m i diameter og er dermed næsten halv så stor som Trelleborg på Sjælland. Danmarks største ringborg er Aggersborg i Nordjylland, som har en diameter på ca. 240 m.