Bestyrelse

Ribe VikingeCenters bestyrelse

Vagn Sørensen. Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling.
Alex Sørensen. Udpeget af Esbjerg Byråd.
Peder Philip. Udpeget af Landbrugets Organisationer.
Connie Geissler. Udpeget af Esbjerg Byråd.
Claus Feveile. Udpeget af Sydvestjyske Museer.
Carsten Lund. Udpeget af Ribe VikingeCenters bestyrelse.
Vakant.

Ribe VikingeCenters ledelse

Bjarne Clement
Karen Nørgaard

Produktionsskolen Lustrupholms bestyrelse

Henning Ravn. Udpeget af Esbjerg Byråd.
Holger Maskov. Udpeget af LO - Landsorganisationerne i Danmark.
Tommy Noer. Udpeget af Produktionskolen Lustrupholms bestyrelse. 
Michael Boel Olesen. Udpeget af DI - Dansk Industri.
Rasmus Rasmussen. Udpeget af Esbjerg Byråd.

Produktionsskolen Lustrupholms ledelse

Bjarne Clement
Karen Nørgaard