Bestyrelse

Ribe VikingeCenters bestyrelse

Vagn Sørensen. Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling.
Alex Sørensen. Udpeget af Esbjerg Byråd.
Peder Philip. Udpeget af Landbrugets Organisationer.
Connie Geissler. Udpeget af Esbjerg Byråd.
Claus Feveile. Udpeget af Sydvestjyske Museer.
Carsten Lund. Udpeget af Ribe VikingeCenters bestyrelse.
Hans Kjær. Udpeget af Ribe VikingeCenters bestyrelse.
Michael Boel Olesen. Udpeget af Ribe VikingeCenters bestyrelse.

Ribe VikingeCenters ledelse

Christin Vesterager Clausen
Mikkel Fisker Laursen