Bestyrelse

Ribe VikingeCenters bestyrelse

Vagn Sørensen. Udpeget af Esbjerg Erhvervsudvikling.
Jens Vind Petersen. Udpeget af Esbjerg Byråd.
Peder Philip. Udpeget af Landbrugets Organisationer.
Jørgen Ahlquist. Udpeget af Esbjerg Byråd.
Flemming Just. Udpeget af Sydvestjyske Museer.
Claus Feveile. Udpeget af Ribe VikingeCenters bestyrelse.
Vakant.

Ribe VikingeCenters ledelse

Bjarne Clement
Karen Nørgaard

Produktionsskolen Lustrupholms bestyrelse

Henning Ravn. Udpeget af Esbjerg Byråd.
Holger Maskov. Udpeget af LO - Landsorganisationerne i Danmark.
Poul-Arne Callesen. Udpeget af Produktionskolen Lustrupholms bestyrelse. 
Michael Boel Olesen. Udpeget af DI - Dansk Industri.
Erik Christiansen. Udpeget af Esbjerg Byråd.

Produktionsskolen Lustrupholms ledelse

Bjarne Clement
Karen Nørgaard