Indvielse af Ansgar Kirke

30.04.2018

Ansgar Kirke indvies

Den arkæologiske udgravning (2012) og forskning omkring Ribe Domkirke har tilført danmarkshistorien væsentlig ny viden. Man fandt bl.a. kristne grave fra 800-tallet, og isotopanalyser viser, at de døde var opvokset lokalt. Der er således tale om kristne danskere mindst 100 år tidligere end hidtil antaget. Først omkring år 970 rejste Harald Blåtand Jellingestenen. 

Gravpladsens størrelse indikerer, at der i Ribe og det omkringliggende land har været en kristen menighed på op til flere tusinde, og at kirken i Ribe sandsynligvis har været dåbs- og hovedkirke for et meget stort landområde. Sporene af den kirke, som Ansgar fik tilladelse til at opføre i midten af 800-tallet, ligger sandsynligvis gemt under den nuværende Ribe Domkirke. På trods af det, findes der tilstrækkelig generel viden om kirkebyggeri i det 9. århundrede til, at Ribe VikingeCenter har kunnet give et bud på en rekonstruktion af Ansgar Kirke år 860.

Ansgars prægtige trækirke

Ansgar kom fra syd ligesom de fleste af de fundne importvarer på vikingernes handelsplads i Ribe. Derfor har Ribe VikingeCenter valgt at tage udgangspunkt i et kirkefund i Tostedt nær Hamburg, hvor Ansgar var biskop. Denne kirke var etskibet og med et indtrukkent kor, sådan som også de fleste tidlige trækirker i Danmark har set ud.

Det er umuligt at vide, om Ansgars trækirke var et beskedent hus, eller om det var et prestigebyggeri, som skulle imponere og overbevise hedninge om Kristi magt og herlighed. Ribe VikingeCenter tror på den sidste mulighed, da kirken må have været missionens spydspids mod nord. Allerede i år 948 nævnes Ribe desuden som bispesæde, og også dette tyder på en høj status.

Ligesom kirken er også taget af egetræ og lagt med langsgående brædder med profilerede underkanter. Teknikken er lig den, der blev brugt ved klinkbyggede skibe.

Forud for kirken i Ribe, havde Ansgar fået lov at bygge kirke i Hedeby og tilmed udstyre den med en klokke. I Hedeby Havn fandt man i 1978 en kirkeklokke (dateret o. 950), hvoraf Ribe VikingeCenter i samarbejde med Wikingermuseum Haithabu har fået fremstillet en kopi til Ansgar Kirke.

Dekoration og stilarter

Udvendigt er egetræskirkens stolper er alle dekoreret med omfattende billedskærerarbejde i de stilarter, som var fremherskende i det 8. og 9. århundrede. Der ses ringkæder, dyr og gribedyr, og to af dørindramningerne er kraftigt inspireret af træskærerarbejder i en dronningegrav fra Oseberg (o. år 800). Udskæringerne vil blive malet i kraftige farver, som de pragtglade vikinger har foretrukket det.

Indvendigt er det over tid et ønske at finde midlerne til at udsmykke kirken med bibelske fortællinger, både i form af bemaling og vævede billedtæpper, som det er kendt fra stavkirkerne i Norge, de ældste stenkirker i Danmark samt trækirker i Europa.

Historieformidlingen på Ribe VikingeCenter

Parallelt med byggeriet af først Ripa Havn og Ansgar Kirke har Ribe VikingeCenter med støtte fra Nordea-fonden produceret dramadokumentaren RIPA samt en række korte dokumentarfilm om bl.a. forskellige håndværksteknikker anvendt i formidlingen på Centret.

Ansgar Kirke vil fremover komme til at spille en væsentlig rolle i formidlingen af vikingernes tro. På Ribe VikingeCenter kan man som gæst møde hedenske vikinger, den vidende vølve og overvære hedenske ritualer ved offermosen. Nu finder man også kristne vikinger, kan besøge deres kirke og opleve kristne andagter. Et sted midt imellem finder man dem, der endnu ikke helt har taget stilling som f.eks. sølvsmeden på markedspladsen, der stadig fremstiller både thorshamre og kristne kors, alt efter hvad kunden måtte ønske.

Selv om der kun var én kristen kirke frem til o. år 1000 (den romersk-katolske), var der store lokale forskelle i forhold til, hvordan kristendommen praktiseredes. Vi ved ikke præcist, hvordan man gjorde i Ribe, men det er dog sikkert, at gudsdyrkelsen hos de germanske stammer var mere baseret på handlinger og ritualer end på tro og sindelag. I Ribe VikingeCenters formidling vil vi nøjes med at holde korte tidebønner og "historiske andagter", men nu hvor kirken bliver indviet, kan den i princippet også bruges i moderne religiøse sammenhænge. 

Internationale markedsdage på Ribe VikingeCenter

Grundlaget for kristendommens introduktion i Ribe var det faktum, at byen var en blomstrende havneby, et handelsknudepunkt, der tiltrak handlende langvejs fra.

Indvielsen af Ansgar Kirke finder sted i netop den uge, hvor Ribe VikingeCenter afholder sit årlige Internationale Vikingemarked. Nøjagtig som for 1300 år siden mødes vikinger og handelsfolk, og mange forskellige tungemål vil lyde omkring boderne. Markedsstemningen i de autentiske rammer er fantastisk med bl.a. musik, gøgl, heste og krigere.

 

Anlæggelsen af Ripa Havn år 750 og opførelsen af Ansgar Kirke år 860 på Ribe VikingeCenter er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Byggeprojektet har stået på fra 2014 til tidlig forår 2018.

Filmformidlingen af byggeriet er støttet af Nordea-fonden.